EN
EN

ثبت برند :

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای ایجاد تمایز میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود.
برند چهار عنصر حیاتی در هر بنگاه اقتصادی یعنی مشتریان ، کارکنان ، مدیریت و سهامداران را به هم پیوند می دهد ، برند چیزی جز دسته بندی خاطرات در ذهن مشتری نیست و نشان دهنده ارزش ها ، ایده ها و حتی شخصیت است.
برند باید شامل شخصیت ، تصویر ، شایستگی ها و تمامی مشخصات شرکت باشد.تاثیری که شما بر ذهن مخاطب به جا می گذارید و کلماتی که مردم موقع توصیف شما نزد دیگران به کار می برند، ذات و پیکره اصلی برند شما را تشکیل خواهد داد.
با یک برند قوی اعتبار ایجاد می کنید، بر بازار نفوذ بیشتری می یابید و مشتریان بالفعل و بالقوه را به خرید از خود تشویق می کنید. در سایه کسب اعتبار ، نفوذ بیشتر در بازار و ایجاد انگیزه در خریداران ، دیگر مردم به شما نه به عنوان یک پیرو ، بلکه به عنوان رهبر بازار خواهند نگریست.برندها سبب اعتماد و تعلق عاطفی مشتریان می‌شوند. در نتیجه، رابطه مشتریان و محصولات را تقویت می‌کنند و سبب می‌شوند محصولات کشمکش های قیمت‌گذاری را تحمل کنند و بر محصولات رقیب پیروز شوند.
برند کلید رسیدن به سود است. تعداد محصولات در بازارهای امروزی از قبل بیش‌تر است و انتخاب های زیادی پیش روی مشتریان قرار دارد. مردم برای خرید محصولاتی که درباره آن‌ها شنیده‌اند، به آن‌ها اعتماد دارند که نسبت به دیگر محصولات ارزش بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌آورد، هزینه بیش‌تری می‌پردازند. اگر مشتریان بین محصولات مختلف تفاوت زیادی مشاهده نکنند یا فکر کنند ماهیت یکسانی دارند، به سادگی ارزان‌ترین محصول ارزان‌ترین محصول را می‌خرند. این موضوع به کاهش سود منجر می‌شود که فروشندگان با ایجاد برند از آن اجتناب می‌کنند.