19197284

بررسی مسائل روز تبلیغات ایران و جهان در سایت کانون تبلیغاتی کیارس

غرفه سازی گروه دارویی برکت

کانون و شرکت تبلیغاتی کیارس ، با تیم بسیار مجرب در فاز های اجرایی و طراحی ، به صورت تخصصی در طول سالیان اخیر با داشتن گرید A ، توانسته است تا مجری بسیاری از غرفه ها و چادرهای نمایشگاهی در اکثر نمایشگاه های ایران و همچنین کشور های همسایه در حوزه خلیج فارس

ادامه مطلب