از اواسط دهه ی 80، در ایران به ماکت های تبلیغات شهری پرداخته شد و کانون تبلیغاتی کیارس، یکی از قدیمی ترین ارائه دهندگان این نوع خدمات می باشد و قادر هستیم تا هرگونه ماکت با هر ابعاد را به صورت ساده و متحرک تولید نماییم تا برندینگی منحصر بفرد را داشته باشید .