EN
EN

کارخانه خلاقیت

افراد خلاق بسیاری دارای ایده های کاربردی هستند که در مرحله جذب سرمایه استارت اپ اغلب با چالش هایی رو به رو می شوند.

بسیاری از این افراد در مسیر یافتن سرمایه گذار با دل سردی و نا امیدی از این کار منصرف مشوند و این چنین ایده هایی نوین و کارامد و ارزنده در زیر خاک دفن میشوند .

کانون کیارس، در این راستا به واسطه تعهد خود به حمایت از کسب و کارهای خلاق و نواورانه، بستری را فراهم کرده تا انها که ایده ای را در سر می پرورانند، بدون توحه به موانع مالی، به گسترش و توسعه ایده خود شتاب بخشیده و هرچه زودتر ان را به مرحله اجرا درآورند.

فرم تامین سرمایه:

مدل های همکاری کیارس با ایده پردازان خلاق :

  1. مشاور رایگان کیارس:

در جلسات مشترک اعضای اتاق فکرکیارس با نمایندگان استارتاپ راهکارهای شتابدهی کسب و کار مورد نظر تحت بررسی و تحلیل قرارگرفته و بهترین استراتژی برای سوددهی و موفقیت استارتاپ مورد نظرطراحی و پیشنهاد می شود.

  1. طراحی و بستر سازی برای crowd funding یا (تامین مالی جمعی)

یکی از مدل های تامین سرمایه کیارس برای کسب و کارهای نوپا است، که در این مدل، کیارس پس از تحلیل کسب و کار درخواست کننده،مدلی از چندین منبع سرمایه تهیه کرده و شبکه همکاری کارافرینان و سرمایه گذاران را طوری فراهم می کند که منجر به تشویق سرمایه گذارای دیگر برای فاز های بعدی پروژه می شود.

  1. طرح اسپانسرشیپ کیارس (سرمایه گذاری فرشته):
  2. در این مدل کارشناسان کیارس پس از برسی طرح نواورانه و تحلیل و تحقیقات بازار، ارزش تجاری ایده را مشخص کرده و با برگزاری دوره های منتورینگ کاررا از مراحل اولیه رشد را شروع کرده تا درنهایت به مرحله ای برسند که قابلیت تجاری سازی داشته باشند.