های برد تبلیغاتی

در زمانی که در برخی از نقاط استراتژیک شهر تهران، کمبود رسانه محیطی احساس می شد، های برد ها با ساختاری مهندسی شده و نمایی جذاب (البته در نظر گرفتن اصول زیبایی شناسی) و متناسب با فضای تبلیغاتی شهر تهران، پا به عرصه تبلیغات محیطی گذاشت.

های برد ها با ابعادی در حدود 1.5 متر مربع، فرمت عمودی و ساختاری تک پایه در سطح شهر، خودنمایی می کنند. در حال حاضر بیش از 180 عدد های برد در پر تردد ترین نقاط شهر تهران نصب است و بهره برداری می شود.

های برد ها را می توان در نقاط مختلف شهر تهران مشاهده کرد. از مهم ترین آنها، خیابان شریعتی، خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب، خیابان ازادی، خیابان فاطمی، خیابان کریمخان، خیابان صادقیه و … است.

های برد ها معمولا به صورت چند رسانه پر تکرار و پشت سر هم طراحی شده اند که از همین نکته می توان در جهت معرفی محصول یا خدمتی جدید و یا بهره برداری تبلیغاتی با درصد بازگشت بالایی استفاده کرد.