تبلیغات اینفلوئنسری در اینستاگرام

طراحی و بسته بندی محصول

تبلیغات اینفلوئنسری در اینستاگرام مهم ترین نوع تبلیغ در اینستاگرام، تبلیغات اینفلوئنسری است. تبلیغات اینفلوئنسری یا بازاریابی به کمک افراد تاثیر گذار، یکی از روش های تازه ظهور در عرصه تبلیغات و بازاریابی است. تبلیغ توسط اینفلوئنسرها در اینستاگرام، در سرتاسر دنیا به کمک کسب و کار ها می آید تا با هزینه کمتر و […]